charset=iso-8859-9" /> Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği
CUMA,CUMARTESİ,PAZAR FOTOGRAF SERGİSİ Yazdır E-Posta
Cumartesi, 22 Ekim 2016

 

CUMA, CUMARTESİ, PAZAR
Farklı dinden ve mezhepten 5 fotoğrafçı birbirini anlıyor, ötekine anlatıyor, anlatıyor.
Birlikte yaşamayı, sevmeyi, ötekini anlamayı, saygı göstermeyi, anlatmayı ve yeni kültürlere tanıtmayı amaçlayan 5 fotoğrafçı, belgesel fotoğraflarla halklar arasındaki bağın daha da kuvvetlenmesine aracılık ediyor. 
İnançlar insanoğlunun varlığı kadar eskidir ve tüm dünyada olduğu gibi, üzerinde yaşadığımız bu kadim topraklardaki çok renkliliğin de kaynaklarından biridir. 
Birbirinden farklı uygulamaları, örf ve adetleri olsa da tüm dinlerin mesajı aynıdır: “Birliktelik, birbirini sevme, ötekini tanıma ve saygı gösterme.” 
Tarih boyunca bu topraklardan geçen birçok kültürün izleri, giderek artan bir hızla yok oluyor. Bu yok oluş ve kayıplar, asırlardır İstanbul’da yaşamış ve yaşamakta olan halklar arasındaki bağların da zayıflamasına neden oluyor.
Farklı dinden, mezhepten ve toplumdan beş fotoğrafçı, bu sergide fotoğrafın görsel dili sayesinde “ötekini anlamayı ve yeni kültürlere tanıtmayı” amaçlayarak, halklar arasındaki bağın daha da kuvvetlenmesine aracı olmaya çalışıyor.
Görsel sanatlarda, özel olarak da “belgesel fotoğrafta”, hiç bir konunun sonu yoktur. Zaman ve mekân süreci içinde doygunluğa ulaşan konular, paylaşma zeminine ulaşır. 
Alberto Modiano, Berge Arabian, Emine Ülkerim, Mıgırdiç Arzivyan ve Niko Mangini de “Cuma,Cumartesi, Pazar” adını verdikleri sergilerinde; inancı, ötekini, sevgi ve saygıyı, anlayışı, anlama ve anlatmayı, belgesel fotoğrafların izini sürerek sanatseverlere aktarıyor.
1 Kasım 2016 Saat 18.30 da Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesinde açılacak olan bu sergide birlikte olmak dileğiyle...

 

 

 

Son Güncelleme ( Cumartesi, 22 Ekim 2016 )
 
< Önceki   Sonraki >